Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały,
Żłobek Miejski w Sławnie

U nas nikt się nie nudzi!

Logo przedszkola - Krasnal Hałabała

Rozwijanie zdolności i zainteresowań

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska

O nas

Najlepsza edukacja przedszkolna

Nasza Misja

W naszym przedszkolu dziecko: 
- rozwinie własną osobowość w życzliwej i dobrej atmosferze

- umie bezpiecznie poruszać się po drodze

- czuje się bezpiecznie, bo przestrzegane są prawa dziecka

Czytaj więcej

Nauczyciele

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne  do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

Czytaj więcej

Konkrety

Co oferujemy?

Środowisko

Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobremi troską  o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:
zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny 
oraz   fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi
z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka.

Aktywne nauczanie

Zapewniamy opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednie do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;    Wspomagamy rodzinę w jej wychowawczej roli;
Kształcimy  na bazie uniwersalnych  zasad etycznych  i odpowiedzialności  za swoje czyny.

Kreatywne Zajęcia

Każdy nauczyciel wychodzi naprzeciw dziecięcym potrzebom, fantazji i marzeniom. Pozwalamy realizować się dzieciom zgodnie z ich potrzebami oraz możliwościami. Wszystkie zabawy i zajęcia związane z podstawą programową są przeprowadzane w taki sposób aby wydobyć jak najwięcej z pokładów talentu każdego z przedszkolaków.

kadra

Staramy się aby nauczyciele, wychowawcy i personel przedszkola był na jak najwyższym poziomie. Dla dobra naszych wychowanków każdy pracownik ma wyznaczoną ścieżkę rozwoju tak aby zapewnić jak najwyższy poziom kształcenia i aby dzieci opuszczając przedszkole były gotowe do wejścia w świat szkoły podstawowej.Innowacyjność w nauczaniu

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.

2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich inności.

CZYTAJ WIĘCEJ

O nas

Najlepsza edukacja przedszkolna!

Radość i szczęście

Oprócz zrealizowanej podstawy programowej najważniejsze są uśmiechnięte buzie.

Kochamy naszych podopiecznych

Chcemy aby nasze dzieci czuły się kochane. Dlatego je kochamy!

Każde dziecko jest wyjątkowe

W każdym dziecku szukamy wyjątkowych cech i wydobywamy je aby rozwijać je w tym kierunku.

Profesionalne nauczanie

Wszyscy wykorzystujemy nawet najmniejszą okazję do podwyższenia swoich kwalifikacji

Pełne wyposażenie

Nasze przedszkole jest wspaniale wyposażone. Zarówno od strony edukacyjnej jak i od strony zaplecza.

Cieszymy się każdą chwilą

Praca z dziećmi jest ciężka ale ich uśmiech jest największą nagrodą.

Udogodnienia

Dzięki nam Twoje dzieci są szczęśliwsze

Komfort i bezpieczeństwo

Przeprojektowany i wyremontowany obiekt pozwala na funkcjonowanie Przedszkola i Żłobka w jednym miejscu. Dzięki temu dzieci przechodząc na kolejny poziom edukacji nie są obciążane stresem związanym z miejscem i ludźmi którzy nad nimi czuwają.

Czytaj więcej
Ul. Cieszkowskiego 4, 76-100 Sławno
+48 59 810 79 57
przedszkole4@slawno.pl