Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Zamierzenia Gr III Marzec 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE

GR III MARZEC 2024

  • rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa, utrwalanie poznanych liter, zapoznanie z literami: Z, z, u, U, c,C, j, J, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie analizy i syntezy wyrazów;
  • rozwijanie wiedzy ogólnej, zainteresowań,
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA MARZEC GR. II – średniaki

– kształcenie nawyku jazdy w kasku i w miejscach wyznaczonych dla rowerzystów i dzieci,

– zapoznanie z prawidłową budową roweru, z właściwym wyposażeniem i wyglądem rowerzysty (ubiór),

  • doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej
  • doskonalenie sprawności manualnej ręki wiodącej
  • prawidłowe posługiwanie się
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA MARZEC – GR. I

– rozwijanie zainteresowania książką

– wdrażanie do uważnego słuchania bajek

– rozpoznawanie i podawanie imion / nazw bohaterów znanych bajek

– odróżnianie dobra od zła

– zapoznanie z zasadami korzystania z książek

– kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia

Przeczytaj Więcej

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze GR III luty

ZAMIERZENIA LUTY 2024 – GR III

  • rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności tworzenia pytań
  • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
  • rozwijanie preorientacji zawodowej, wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami,
  • poznanie pracy przedstawicieli wybranych zawodów,
  • zapoznanie
Przeczytaj Więcej

Zamierzenia luty gr.II

– Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu.

– Poznanie ozdób karnawałowych

– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania

-Zapoznanie z niektórymi zawodami oraz ich specyfiką, 

-Rozwijanie oraz kształtowanie mowy poprzez swobodne wypowiedzi na zaproponowany temat, 

-Rozwijanie umiejętności

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA LUTY – GR. I

– rozumienie pojęcia „karnawał”

– utrwalanie znajomości nazw kolorów,

– wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna)

-poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem

– słuchanie wierszy, opowiadań, bajek

– budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla innych

– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni

Przeczytaj Więcej