Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA- MAJ-gr.III

– Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i opisywania poszczególnych symboli narodowych, śpiewanie hymnu ; udział w Święcie Flagi;

– Uświadamianie dzieciom odrębności kulturowych, tradycji i symboli  innych krajów; wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Unii Europejskiej i jej symboli; budowanie poczucia przynależności

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA KWIECIEŃ średniaki

– przybliżenie tradycji i symboliki Świąt Wielkanocy oraz poznanie obyczajów własnego regionu

– rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świat

  • kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych
  • wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz
Przeczytaj Więcej

KWIECIEŃ -zamierzenia gr. III

– Obchody Światowego Dnia Autyzmu i niebieskich IGRZYSKACH;

– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań, wierszy dotyczących Wielkanocy- doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się;

– Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami Wielkanocnymi; utrwalanie nazw świątecznych potraw; udział w przygotowaniu dekoracji i

Przeczytaj Więcej

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – Marzec grupa II

  • przybliżenie wiadomości na temat teatru
  • zapoznanie z teatrzykiem cieni
  • zachęcenie do zabawy w teatr – dowolnych i zorganizowanych
  • rozwijanie sprawności manualnych
  • rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych
  • poznawanie oznak wiosny
  • poszerzanie
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA MARZEC gr.III

– Przybliżenie dzieciom pracy przedstawicieli różnych zawodów oraz osób w najbliższym otoczeniu dziecka (identyfikowanie czynności zawodowych  pracowników przedszkola, rodziców, osób zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku);

– Odkrywanie różnych ról zawodowych w zabawach, określanie i uzasadnianie wymarzonych zawodów; udział

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA- LUTY GR. III

– Wykorzystanie narządów zmysłów do zabaw badawczych , prawidłowe ich określanie i rozróżnianie; wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą zmysłów;

–  Zimowe zabawy- rozmowy na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw i aktywności na śniegu;  zimowe dyscypliny sportowe; zabawy badawcze

Przeczytaj Więcej