Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze żłobka

CZERWIEC

– nauka zgodnego zachowania się w grupie, modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw

-zwracanie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabawy na placu zabaw

– układanie klocków o różnej wielkości, strukturze, dopasowywanie elementów układanek

– stymulowanie procesów spostrzegania, analizy i syntezy wzrokowej

MAJ

– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

– aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, kołowych i naśladowczych

– kształtowanie poczucia rytmu

– budzenie w dzieciach pozytywnych uczuć i emocji związanych ze zbliżającym się Dniem Rodziny

KWIECIEŃ

– rozwijanie słuchu muzycznego;

– doskonalenie czynności samoobsługowych;

– rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie;

MARZEC

– kształtowanie życzliwych postaw wobec innych

– rozwijanie umiejętności dłuższego skupiania uwagi na jednej czynności lub zabawie

– usprawnianie pracy dłoni i rozwój zręczności – piramidy, wkładanki, układanki

– spacery w poszukiwaniu wiosny

LUTY

– wpajanie nawyków higienicznych i porządkowych;

– utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie: siedzenie w półkolu, czekanie na swoją kolej, dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami;

– stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– ćwiczenia rytmiczne: klaskanie, tupanie, skakanie w rytm piosenki;

STYCZEŃ

– kontynuacja nauki samodzielnego spożywania posiłków;

– manipulowanie zabawkami dźwiękonaśladowczymi;

– rozwijanie mowy czynnej i biernej;

– próby naśladowania gestów wykonywanych przez opiekunkę podczas słuchania piosenek;

-Dzień Babci i Dziadka – wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;

GRUDZIEŃ

– poznanie tradycji świątecznej związanej z postacią Świętego Mikołaja;

– poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych (np. ubieranie choinki)

– rozwijanie ciekawości poznawczej, pomysłowości i wyobraźni;

LISTOPAD

– poznanie barw narodowych Polski

– rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych

– aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

PAŹDZIERNIK

– zapoznanie dzieci z nową porą roku – jesień

– poznawanie różnych owoców i warzyw

– kształtowanie poczucia rytmu

– rozwijanie procesów poznawczych

WRZESIEŃ

– zaznajomienie dzieci z wyposażeniem sali, jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania;

– wyrabianie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas rozstania z rodzicami;

– zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym, żłobkowym środowisku;

– wdrażanie do zgodnego współżycia i działania w grupie;

– budowanie przynależności do grupy;