Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.15 – przyjmowanie dzieci, filtr poranny, zabawy wmałych grupach według

zainteresowań, zajęcia dowolne według własnych pomysłów dzieci lub przy udziale

opiekunki

8.15 – 8.30 – przygotowanie do śniadania – toaleta

8.30 – 8.50 – śniadanie

8.50 – 9.15  toaleta

9.15 – 9.30  zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w grupie

9.30 -11.00  zabawy tematyczne, ruchowe, konstrukcyjne, 

zabawy według zainteresowań. Prowadzenie 

obserwacji dziecka , spacer, pobyt na świeżym powietrzu 

11.00 – 11.15 – przygotowanie do obiadu – toaleta

11.15 – 11.45  obiad

11.45 – 12.00  toaleta

12.00 – 14.00  leżakowanie

14.00 – 14.30  ubieranie dzieci – przygotowanie do podwieczorku

14.30 – 14.50  podwieczorek

14.50 – 16.30 różnego typu aktywność , zabawy:

indywidualne , zbiorowe, grupowe, pobyt na 

świeżym powietrzu. Pożegnanie dzieci, 

rozmowy z rodzicami.