Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Działania innowacyjne

1. Dni Teatru – forma realizowana z udziałem dzieci i rodziców. Polegająca na przygotowaniu przedstawienia teatralnego w którym występują dzieci, a następnie w role dzieci wcielają się rodzice. Wspólne występy dają wszystkim wiele radości, niezapomnianych przeżyć.

2. Przegląd Teatralny – do udziału zapraszane są placówki z terenu miasta Sławno, Gminy Sławno, Gminy Malechowo oraz innych. Honorowy patronat nad imprezą obejmuje Burmistrz Miasta Sławno.

3. Ścieżka edukacyjna – służy propagowaniu treści ekologicznych. Jest odwiedzana przez dzieci przedszkolne i uczniów szkół. dzieci maja okazje poznać różne gatunki drzew chronionych oraz zasady ochrony środowiska naturalnego. Przy okazji zwiedzania ścieżki dzieci mogą podziwiać rośliny rosnące na skalniaku.

4. Ogródek warzywny i ziołowy – miejsce uprawy warzyw i ziół. Co roku dzieci przedszkolne wysiewają nasiona warzyw, prowadzą obserwacje przyrodnicze, dbają o warunki niezbędne do wzrostu roślin. Jesieni odbywają się zbiory, które przekazywane są do przedszkolnej kuchni. Przy okazji uprawy warzyw i ziół dzieci poznają zasady zdrowego żywienia. Do uprawy roślin wykorzystywany jest naturalny kompost z przedszkolnego kompostownika.

5. Biblioteczka Młodego Czytelnika – zorganizowana w celu propagowania czytelnictwa wśród dzieci w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Dzieci wraz z rodzicami wypożyczają książki do wspólnego czytania.

6. Quiz z zakresu bezpieczeństwa – co roku w czerwcu w ramach ewaluacji programu Bezpieczny przedszkolak w przedszkolu organizowany jest quiz o bezpieczeństwie, który podsumowuje wiedzę dzieci na temat zasad zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach.

7. Kącik urodzinowy – forma mająca na celu uświetnienie indywidualnego święta każdego dziecka. W kąciku urodzinowym wywieszane sa zdjęcia dzieci obchodzące urodziny w danym miesiącu.

8. Dzieci dzieciom – forma, w której udział biorą dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz dzieci z miasta i okolic nie uczęszczające do przedszkoli. Przy współpracy Sławieńskiego Domu Kultury na dużej scenie przedszkolaki prezentują przygotowane przedstawienia teatralne.

9. Klub Krasnala Hałabały – ogólnopolskie stowarzyszenie przedszkoli Krasnala Hałabały, które daje możliwość wymiany doświadczeń nauczycieli przedszkoli należących do klubu oraz realizację zaplanowanych wspólnych działań

10. Programy autorskie – w przedszkolu wykorzystuje się w pracy dydaktyczno – wychowawczej wiele programów autorskich z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia, profilaktyki,przyrody, zainteresowań i zdolności, które rozszerzają wiedzę i umiejętności dzieci

11. Metody pracy z dziećmi – w pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują nowoczesne metody zaspakajające potrzeby dzieci, co wpływa na ich wszechstronny rozwój