Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności w roku szkolnym 2023/2024

   GRUPA I

  1. „Pląsy z długą brodą” – zabawy taneczne i ruchowe

  GRUPA II

  1. Emocje

  GRUPA III

1. „Wiersze i wierszyki polskich poetów”

2. „Podróżujemy po Europie”