Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Dobre praktyki

Scenariusz zajęć prowadzonych przez nauczyciela początkującego – zajęcia otwarte dla nauczycieli

Data 16.01.2023

Temat Tygodnia: Zima, zima

Temat: „Ptaki zimą – obserwujemy gości w ptasiej stołówce”

Grupa: starszaki

Podstawa programowe:  I-5,     II – 10,     III-9,     IV- 5, 9, 12, 13, 18,   

Kompetencje kluczowe:  5,        3               6,1          1, 3, 3, 7,

Prowadzący zajęcia: Barbara I.

Cele ogólne:

– zapoznanie z wybranymi gatunkami ptaków

– rozumienie potrzeby dbania o ptaki w okresie zimowym

– poznanie upodobań pokarmowych wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce

– dokonywanie podziału wybranych gatunków ptaków ze względu na ich sposób odżywiania  /preferencje pokarmowe/ na drapieżne, ziarnojady, owadożerne

Cele szczegółowe:

– zna wybrane gatunki ptaków

– rozumie potrzebę  niesienia pomocy ptakom w okresie zimowym

– zna kilka nazw ptaków drapieżnych, owadożernych i ziarnojadów

– potrafi podać kilka przykładów ptaków odlatujących  i przylatujących na zimę

– potrafi samodzielnie przygotować pokarm dla ptaków

– bierze udział w dokarmianiu ptaków w przedszkolu

Formy:

– indywidualna

-zbiorowa

– zespołowa

Metody: – słowne, oglądowe,  działań praktycznych

Pomoce dydaktyczne: opowiadanie „O zziębniętym Elemelku pustym brzuszku i rondelku”

-plansze z ptakami odlatującymi i zimującymi w Polsce, poszczególne ptaki, nasiona, pokarm dla ptaków, smalec, miska, rękawiczki, karmnik, tablica multimedialna, zabawa  w dokarmianie ptaków, liczenie i rozpoznawanie ptaków w karmniki,

Przebieg zajęć:

1. Zaproszenie dzieci do zajęć

2. Wysłuchanie opowiadania  H. Łochockiej „O zziębniętym Elemelku pustym brzuszku i rondelku”

3. Analiza treści opowiadania (rozmowa kierowana)

– Jak miał na imię bohater opowiadania ?

– Co znajdowało się w mieszkaniu wróbelka Elemelka ?

– Jaką porą roku to się działo ?

– Jakie zmartwienie miał ptaszek?

– Kto odwiedził Elemelka i co mu poradził?

– W jaki sposób dzieci ze szkoły pomogły głodnemu ptaszkowi ?

– Jakie ptaszki przyleciały z Elemelkiem pod okno w szkole ?

– Czy dzieci ze szkoły dobrze postąpiły i dlaczego ?

– Czy dzieci mogą pomagać ptakom w zimie?

– Jak to zrobić?

4. Prezentacja ilustracji ptaków, próba podziału wybranych gatunków:

– na zimujące i odlatujące,

– drapieżne i owadożerne, ziarnojady

5. Znaczenie ptaków w przyrodzie

    Burza mózgów szukanie odpowiedzi na pytanie

    – jakie znaczenie mają ptaki dla przyrody?( zjadają szkodniki w lesie np. dzięcioł)

    – czy ptaki pomagają w sadzeniu roślin ( przenoszą nasiona w inne miejsca)

    – w jaki sposób ptaki pomagają człowiekowi ( zjadają owady np. komary)

6. „W karmniku” – Zabawa z tablicą multimedialną , samodzielne umieszczanie ptaków na ekranie dotykowym w karmniku, liczenie odlatujących ptaków zaznaczanie liczb.

7 „Karmniki i ptaszki”. Zabawa ruchowa 

Nauczyciel prosi dzieci, aby stanęły w parach. Wyznacza dzieci ,które stworzą karmnik i które będą ptakami. Dzieci naśladują ptaki i biegają po sali. Nauczyciel mówi ptaki do karmnika. Dzieci chowają się pod „karmnikami”

8. „Ptasia stołówka” – zabawa dydaktyczna

-prezentacja różnych rodzajów karmników

– prezentacja ulubionych ptasich pokarmów, umieszczenie ilustracji w karmniku (Ziarno, kasza, owady, słonina, jabłko, jarzębina, owoce dzikiej róży, głogu, kaliny)

Pokarm dla ptaków –  wykonanie przez dzieci  pokarmu dla ptaków (  kule z tłuszczu i nasion), założenie ptasiej stołówki w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacja ptasiej stołówki.

Chłopiec dopasowuje sylwety ptaków do cieni
fot. J.B
Chłopiec przesuwa palcem po ekranie dotykowym i łączy cyfrę z ilością ptaków
fot. J.B
dziewczynka wykonuje kule dla ptaków z ziaren, kaszy, zbóż oraz smalcu. ma założone rękawiczki. w misce miesza wszystkie skladniki.
FOT. J.B

Scenariusz zajęć prowadzonych przez nauczyciela początkującego

Data: 3.02.2023

Temat: Świat zmysłów,  oszukane zmysły

Prowadzący: Barbara I.

Podstawa programowa:I-5,7   II- 1,2,4,6,9,   III- 8,9,     IV-1,2,7,9,13,

Kompetencje kluczowe  5,              1, 6                6, 1,           8, 1, 7, 8, 3,

Cele ogólne:

– zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych rozwijających zmysły

– utrwalenie wiedzy o zmysłach: wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku.

Cele szczegółowe:

– aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych

– rozpoznaje i nazywa wybrane zmysły: węchu, smaku, dotyku, słuchu, wzroku

– bierze udział w zabawach i doświadczeniach rozwijających zmysły

– słucha uważnie poleceń nauczyciela

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Metody: słowne, oglądowe, praktyczne, samodzielnych doświadczeń

Pomoce dydaktyczne: kubeczki,kolorowe kwadraciki,płyta CD, ilustracje zmysłów, tamburyno, sól, cukier, sok z cytryny, orzechy, fasola, mięta, cynamon, czosnek, cebula, kawa, płyta z nagranymi odgłosami, obrazki kapiącej wody, smażona jajecznica, jadące auto , ptak, korale, wykałaczka, rękawice różnej grubości, okulary, pompony, pęseta, makaron, gąbki, obrazki pasujące do różnych zmysłów, znaczek buźka, żelki)

Przebieg zajęcia:

1. Zaproszenie dzieci do udziału w zajęciach, przygotowanie –losowanie z woreczka 

   kolorowych kwadratów (5 kolorów),  podział dzieci na grupy, przyklejenie do sweterków

   kolorowych kwadratów

2. Wysłuchanie piosenki pt.” Świat zmysłów

  – analiza treści utworu, przypomnienie nazw zmysłów oraz ich znaczenia

3. Zabawa dydaktyczna w grupach – puzzle

  – dzieci oznaczone danym kolorem układają w grupach wylosowaną ilustrację
     przedstawiającą określony zmysł

  – prezentacja i omówienie ułożonych puzzli

  – określanie znaczenia danego zmysłu

4. Zabawa ruchowa – „Zmysłowe gesty”

   Dzieci poruszają się w rytm wystukiwany na tamburynie. Na przerwę w grze, nauczyciel
   podaje nazwę zmysłu  i ilustrację, a zadaniem dziecka jest pokazanie za pomocą gestu,
   w jaki sposób można z tego zmysłu korzystać (np.: słuch- nastawianie uszu, węch-  
   wąchanie, wzrok- wypatrywanie, smak- oblizywanie się, dotyk- dotykanie dłonią jakiejś
   części ciała).

5. Doświadczenia  i zabawy badawcze.  Jak poznajemy świat?

  – w poszczególnych zabawach udział biorą dzieci z określonym kolorem kwadratu

*Jaki to smak?

  Przygotowanie z udziałem dzieci tajemniczych mikstur. Do czterech kubeczków z wodą
  nauczyciel wsypuje określone składniki ( cukier, sól, sok z cytryny i wodę). Dzieci po  
  wymieszaniu próbują daną miksturę i określają  jej smak rozpoznając wsypany składnik.

 *Ładne i brzydkie zapachy

  Dzieci wąchają zawartość  słoiczków  (mięta,  cynamon,  czosnek, cebula, kawa,).. Próbują
  nazwać  poszczególne zapachy i   określić czy  są  „ładne” czy „brzydkie”.

 *Co słyszysz?

   Znajome dźwięki – Nauczyciel włącza pojedyncze odgłosy  prosi by wybrane dziecko,
   określiło wybrany dźwięk i wybrało określony obrazek  ( kapiąca woda, smażona  
   jajecznica, jadące auto, śpiew ptaka)

*Nasze odczucia.

   Nauczyciel ustawia przed dziećmi  pojemniki z określonymi składnikami (ziarenka fasoli,

   orzechy włoskie, pestki dyni, mąka).  Dzieci z zasłoniętymi oczami próbują rozpoznać

   i opisać z pomocą zmysłu dotyku wybrany składnik.

 *Oszukane zmysły (wzrok, dotyk)

  – Grupa dzieci próbuje wykonać przydzielone zadanie ( nawlekanie korali lub makaronu na

  wykałaczkę, wkładanie pęsetą pomponów do kubeczków różnej wielkości) określają stopień

   trudności wykonanego zadania.

– Następnie nauczyciel rozdaje przedmioty które utrudni wykonanie zadania. Nakłada  

  dzieciom rękawice różnej wielkości i struktury, okulary przyciemnione,   

  zabrudzone lub ochronne i wsuwa za podkoszulki drapiące różne struktury (gąbki).

  Przedszkolaki ponownie wykonują to samo zadanie i określają swoje samopoczucie, stopień  

  trudności jego wykonania z utrudnieniami.

6. Zabawa ruchowa – ciuciubabka

Nauczyciel wybiera jedno dziecko, zawiązuje mu oczy, okręca go w koło kilka razy, żeby straciła wyczucie kierunku i rozbiegamy się. Ciuciubabka musi  złapać inne dziecko, żeby zamienić się z nim miejscami.

7. Podsumowanie zajęć Zabawa klasyfikacyjna (dobieranie obrazków do poszczególnych  

    zmysłów)

  – dzieci losują wybrany obrazek, próbują dopasować do określonych narządów zmysłów

     i uzasadnić jej wybór.

8. Założenie kącika emocji                                                                               

  – nauczyciel zachęca dzieci do wyrażenia własnych uczuć po uczestniczeniu w zabawach badawczych w formie znaczka ( buźka) i uzasadnienia swojego wyboru.

Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały nagrodę za aktywny udział w zabawach (żelki o różnych smakach), zadaniem dzieci było określenie jakie zmysły w tym uczestniczą.

DZIECI SIEDZĄ W CIEMNYCH OKULARACH ( OSZUKANY ZMYSŁ WZROKU)
FOT. J.B
DZIECI PRZY UŻYCIU PESETY ZBIERAJĄ DROBNE ELEMENTY
FOT. J.B

1. „Przegląd teatralny”

Cele:

-organizowanie działalności pobudzających dzieci do aktywności twórczej,

– tworzenie okazji dopełnienia przez dziecko roli aktora i widza,

– rozbudzanie pozytywnych emocji, wrażliwości, pasji poznania siebie i innych,

– uczenie sposobu radzenia sobie z własnymi emocjami,

– rozwijanie zdolności aktorskich,

– kształcenie umiejętności występu przed szerszą publicznością,

– rozwijanie pozytywnych cech charakteru,

– umożliwienie kontaktu ze sztuką,

– integracja ze środowiskiem lokalnym,

– promocja placówki,

– własnym przykładem zachęcanie innych do wykorzystywania form parateatralnych.

Krótki opis działania :

Przegląd Teatralny jest efektem organizowania w placówce Dni Teatru z udziałem rodziców przy wykorzystaniu bazy przedszkola w tym : mini-amiteatru, różnorodnych form teatralnych stosowanych w pracy z dziećmi, zbioru kostiumów i akcesoriów oraz bliskiego sąsiedztwa Domu Kultury. Co roku w Sławieńskim Domu Kultury odbywa się Przegląd Teatralny, w którym udział biorą dzieci uczęszczające do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów „0” z miasta Sławno oraz ościennych gmin. Honorowy patronat nad uroczystością obejmuje Burmistrz Miasta Sławno. Każda placówka zgłaszająca swój udział w przeglądzie przygotowuje przedstawienie, które prezentuje na dużej scenie .Aktywnie uczestnicząc w przedstawieniu dzieci mają okazję być widzem i aktorem. Wszystkie placówki i dzieci otrzymują nagrody, dyplomy, wyróżnienia i upominki. Dzięki uczestnictwie w proponowanej innowacji dzieci stają się odważniejsze, spełniają się w określonych rolach, czują się współodpowiedzialne za zespół. Udział w proponowanej formie teatralnej przynosi im dużo radości i zadowolenia. Pozytywne emocje przyczyniają się do przyjmowania na siebie ról społecznych i odnajdywania się w różnych sytuacjach życiowych. Bezpośrednie obcowanie z kulturą utrwala kulturalne zachowania i nawyki.

Efekty:

Dziecko:

– poznaje własne możliwości,

– rozwija się wszechstronnie,

– rozwija poczucie własnej wartości,

– uczy się wyrażać emocje za pomocą gestu, ruchu, mimiki, słowa,

– rozwija wyobraźnię,

– wzbogaca doznania uczuciowe,

– rozwijanie ekspresji teatralną,

– oswaja ze sceną ,

– przygotowuje się do uczestnictwa i odbioru sztuki,

– uczy się współzawodnictwa,

– buduje pozytywną więzi emocjonalną z rówieśnikami i nauczycielem.

Efektem realizowanego przedsięwzięcia jest zachęcenie własnym przykładem innych do podejmowania podobnych działań, stworzenie możliwości do prezentowania umiejętności dzieci, a także rozwinięcie współpracy i wzajemna wymiana doświadczeń między placówkami.

Rady i przestrogi:

– odpowiedni dobór repertuaru,

– odpowiedni podział ról dla dzieci, w zależności od ich możliwości i umiejętności dzieci,

– konieczność zaangażowania rodziców,

– zorganizowanie dowozu dzieci i dekoracji do Sławieńskiego Domu Kultury,

– pozyskanie funduszy na nagrody dla uczestników.

Sposoby upowszechniania:

1) Dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami:

– rada pedagogiczna ,

– zespół samokształceniowy.

2) Dzielenie się pomysłami, dorobkiem i zdobytymi doświadczeniami poprzez realizację

innowacji.

3) Propagowanie form teatralnych w środowisku lokalnym poprzez wykorzystanie

nagrodzonych przedstawień z Przeglądu Teatralnego do organizacji kolejnych uroczystości

np. Dzieci – dzieciom.

4) Artykuły w prasie lokalnej.

5) Kronika przedszkolna.

6) Strony internetowe:

www.krasnalhalabala.edupage.org

www.przedszkole1slawno.edupage.org

www.gminaslawno.pl/ (oświata i kultura/27,28.03.2014 s.9)

-www.zsostrowiec.superszkolna.pl/galeria

www.ekoludki.edu.pl

2. „ Zielone Królestwo Krasnala Hałabały”- mini- ogród botaniczny

Cele:

– kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych,

– budzenie zaciekawienia bogactwem i pięknem przyrody poprzez obserwacje i działania

praktyczne,

– tworzenie sytuacji umożliwiających czynne uczestnictwo w otaczającym środowisku

przyrodniczym, społecznym i kulturowym,

– uświadomienie konieczności poszanowania zasobów naturalnych,

– podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody,

– zagospodarowanie przedszkolnego ogrodu w celach edukacyjnych,

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą,

– wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Krótki opis działania :

Innowacja „ Zielone Królestwo Krasnala Hałabały” jest efektem wieloletnich działań placówki na rzecz środowiska przyrodniczego oraz jego ochrony. Argumentem przemawiającym za utworzeniem ogrodu było ubieganie się placówki o Zielony Certyfikat I stopnia pod patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska i Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej, który przedszkole otrzymało w 2007r . Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki stałej współpracy przedszkola z instytucjami z terenu miasta w tym Nadleśnictwa, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miasta, Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni

W skład ogrodu wchodzą: ogródek warzywny i ziołowy , kompostownik, skalniak, ścieżka edukacyjna, mini-amfiteatr, górka, boisko i domki.

Innowacja skierowana jest do dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu powiatu sławieńskiego. Ogród służy przybliżeniu dzieciom wiedzy o przyrodzie i świecie w którym żyją oraz do gier i zabaw ruchowych. W ogrodzie warzywnym przedszkolaki uprawiają : marchew, pietruszkę, ogórki, por, fasolę, dynię, sałatę, rzodkiewkę, cebulę. W ogrodzie ziołowym dbają o : miętę , melisę, bazylię, oregano, lawendę. Przez cały rok przedszkolaki

prowadzą obserwacje, wykonują niezbędne prace : sieją i sadzą rozsady, plewią, podlewają rośliny, zbierają plony . Segregują odpady organiczne, które umieszczają w kompostowniku.

Ścieżka edukacyjna z wybranymi gatunkami drzew i krzewów wykorzystywana jest do zajęć edukacyjnych w poszczególnych porach roku. Z zielonych lekcji korzystają dzieci przedszkolne , uczniowie szkół oraz społeczność lokalna w ramach zrównoważonego rozwoju. Mini-amfiteatr wykorzystywany jest przy organizacji występów dzieci i zaproszonych gości oraz podczas uroczystości przedszkolnych, quizów, konkursów. Boisko, górka i domki służą do zabaw rekreacyjnych i sportowych. Przez cały rok przedszkolaki pełnia rolę gospodarza ogrodu i udostępniają go dzieciom z innych placówek oświatowych.

Efekty:

Dziecko:

poznaje wybrane gatunki drzew i krzewów, warzyw, ziół, kwiatów i roślin chronionych,

– wyrabia nawyk obcowania z przyrodą,

– doskonali umiejętność prowadzenia obserwacji,

– dostrzega zmiany w przyrodzie w poszczególnych porach roku,

– bierze udział w pracach sezonowych w ogrodzie warzywnym i ziołowym,

– podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody,

– rozumie potrzebę segregowania śmieci,

– czuje się gospodarzem ogrodu edukacyjno-rekreacyjnego,

– korzysta z wzbogaconej bazy przedszkola i infrastruktury miasta.

Rady i przestrogi:

– pozyskanie partnerów do zamierzonych działań ,

– całoroczna pielęgnacja ogrodu,

– włączenie do działań dzieci i rodziców,

– opracowanie i przestrzeganie regulaminu korzystania z ogrodu,

– podczas realizacji zadań niezbędne jest zaangażowanie nauczycieli oraz innych

pracowników przedszkola

– należy uwzględnić ewentualne zniszczenia,

Sposoby upowszechniania:

1) Dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami :

– rada pedagogiczna,

– zespół samokształceniowy

2) Dzielenie się pomysłami, dorobkiem i doświadczeniami zdobytymi poprzez realizację

innowacji:

– organizacja uroczystości przedszkolnych w Zielonym Królestwie Krasnala Hałabały

z udziałem rodziców i zaproszonych gości, dzieci ze szkół i przedszkoli,

– organizacja zajęć edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej i w ogrodzie warzywnym i

ziołowym dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy,

3) Kronika przedszkolna.

4) Albumy : drzew, krzewów kwiatów innych roślin chronionych.

5) Plany zagospodarowania ogrodu.

6) Ulotki.

7) Strony internetowe:

www.przedszkole1slawno.edupage.org

www.krasnalhalabala.edupage.org

www.sp3slawno.pl

www.ekoludki.edu.pl

www.warszkowo. pl