Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Inne dobre praktyki

DOBRE PRAKTYKI  PRZYGOTOWANE I PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁAWNIE:

„PODRÓŻ DO KRAINY NIEZWYKŁYCH WARTOŚCI”

CELE:

– PROPAGOWANIE WYSOKIEJ KULTURY WŚRÓD NAJMŁODSZYCH,

– WYZWALANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ, WRAŻLIWOŚCI I CIEKAWOŚCI ŚWIATA,

– OBCOWANI ZE SZTUKĄ W ODŚWIĘTNEJ, UROCZYSTEJ SCENERII,

– ROZWIJANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU; TOLERANCJA, ŻYCZLIWOŚĆ I SZACUNEK.

„SEGREGUJESZ – ZYSKUJESZ”

CELE:

– KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH,

– BUDZENIE SZACUNKU DO PRZYRODY,

– ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA, ODNAJDYWANIA ORAZ DOSTRZEGANIA PIĘKNA W PRZYRODZIE,

– POPULARYZACJA WIEDZY EKOLOGICZNEJ,

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ PRZYRODNICZYCH.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DOBRYCH PRAKTYK ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁAWNIE

www.sp3slawno.pl