Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

UWAGA RODZICE

INFORMACJA

Od dnia 01 marca 2022 stawka za wyżywienie wzrasta do kwoty – 7,50 zł ( siedem złotych 50/100). Śniadanie – 1,95 zł

Obiad – 3,75 zł

Podwieczorek – 1,80 zł

Przeczytaj Więcej

UWAGA RODZICE

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2023r. OPŁATA ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU WZRASTA

Z KWOTY 7.50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na 8.50 zł.(osiem złotych i pięćdziesiąt groszy)

śniadanie: 2.21 zł

obiad: 4.25zł

podwieczorek: 2.04 zł

Przeczytaj Więcej

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informujemy, iż przerwa wakacyjna

w Żłobku Miejskim planowana jest w terminie

01.07 – 31.07.2022 r.

Przeczytaj Więcej

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23

Zarz-dzenie-10_2022Pobierz Zarz-dzenie-11_2022Pobierz Wnkosek-przedszkole2022-2023Pobierz Informacja-o-przetwarzania-danych-osobowych-do-wniosku-o-przyjecie-dziecka-do-przedszkolaPobierz

 INFORMACJA

  Wniosek wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze stron:

przedszkole4.slawno.pl

https://pm4slawno.bip.gov.pl

w placówce (hol)

Pobrane i  wypełnione dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie do urny, znajdującej

Przeczytaj Więcej

Pomóżmy im

Zachęcamy do przekazania 1% podatku

Przeczytaj Więcej

OPŁATA ZA ŻŁOBEK OD KWIETNIA 2022r.

Informuję, że z dniem 01 kwietnia 2022r. opłata stała zgodnie

z UCHWAŁĄ NR XXX/188/2021

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE

z dnia 29.06.2021 w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Sławnie,

Przeczytaj Więcej