Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Prawa rodziców

Zgłaszanie uwag i opinii dotyczących usprawniania pracy przedszkola każdego dnia u dyrektora placówki.

Korzystanie ze spotkań indywidualnych z nauczycielem prowadzącym pracę w grupie.

Wnioskowanie w sprawach tworzenia warunków materialnych przedszkola.

Zapoznanie się z zadaniami podejmowanymi przez przedszkole, dotyczącymi realizacji planu rozwoju, planu wychowawczego.

Poznanie zasad eksperymentów i działań innowacyjnych prowadzonych na terenie przedszkola.

Uzyskiwania na bieżąco informacji o dziecku (obserwacja, diagnoza).

Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.