Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze żłobka

WRZESIEŃ

– zaznajomienie dzieci z wyposażeniem sali, jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania;

– wyrabianie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas rozstania z rodzicami;

– zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym, żłobkowym środowisku;

– wdrażanie do zgodnego współżycia i działania w grupie;

– budowanie przynależności do grupy;