Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„WIEMY CO JEMY”- KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW ZDROWEGO ODŻYWIANIA

I. Informacje o placówce:

         Przedszkole nr 4

       im. Krasnala Hałabały

       ul. Cieszkowskiego 1

           76- 100 Sławno

 Województwo: Zachodniopomorskie

 Gmina: Sławno

 Miasto: Sławno

 Dyrektor przedszkola – mgr Małgorzata Król

 Strona internetowa

 www.krasnalhalabala.edupage.org

II. Autorzy innowacji:

    Małgorzata Król

    Anetta Surówka

   Jolanta Borkowska

III. Realizatorzy innowacji:

   Małgorzata Król

   Anetta Surówka

   Jolanta Borkowska

   Ewelina Walczak

   Marzena Sławińska – Marszałek

   Sylwia Czosnek

IV. Rodzaj innowacji:

 Innowacja pedagogiczna

V. Zakres innowacji:

   Innowacja był realizowana we wszystkich grupach wiekowych dzieci uczęszczających do   przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

VI. Realizacja innowacji:

  Innowacja obejmowała cykl zajęć edukacyjnych zaplanowanych od października 2015r. do czerwca 2016r. Zajęcia realizowane były w poszczególnych miesiącach według ustalonego harmonogramu. Program  innowacji miał na celu zwrócenie uwagi na jakość jedzenia oraz kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.  Innowacja miała charakter otwarty. Bezpośrednio skierowana była do dzieci, a pośrednio do rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi.

          Innowacja była realizowana w czasie pobytu dzieci w przedszkolu w formie: zajęć edukacyjnych, prelekcji, zabaw, spacerów, wycieczek, działań praktycznych, obserwacji i doświadczeń. Zaproponowane treści zostały odpowiednio dobrane do określonej grupy wiekowej i możliwości intelektualnych dzieci.

          Innowacja oparta była na celach ogólnych oraz szczegółowych.

Cele ogólne dotyczyły:

– promowania prawidłowego odżywiania się i zdrowego stylu życia,

– kształtowania właściwych zachowań, nawyków i umiejętności: higienicznych,

   kulinarnych oraz estetyki nakrywania do stołu,

– zapoznania dzieci z piramidą żywienia,

– wspierania dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności,

– włączania rodziców w planowane działania.

 Cele szczegółowe dotyczyły:

– rozumienia pojęcia zdrowego odżywiania się,

– przestrzegania i stosowania podstawowych zabiegów higienicznych,

– podstawowej wiedzy n/t piramidy żywienia i produktów wchodzących w jej skład,

– uczestnictwa w układaniu przedszkolnego jadłospisu,

– rozszerzenia wiedzy w zakresie produktów spożywczych dobrych dla zdrowia,

– rozumienia znaczenia witamin dla zdrowia człowieka,

– samodzielnego lub z pomocą rodziców wykonanie zdrowej potrawy,

– znajomości zasad nakrywania, podawania do stołu oraz kulturalnego jedzenia,

– przezwyciężania niechęć do próbowania nowych potraw,

– poznawania pochodzenia produktów żywnościowych.

          Przy realizacji innowacji wykorzystano różne metody, formy pracy z dziećmi.

     METODY:

 1. Metody czynne

– zajęć praktycznych- wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze praktycznym, powtarzanie wiedzy z danego zakresu,

– kierowania działalnością dziecka poprzez inspirowanie, zachęcanie, podsuwanie pomysłów do samodzielnych działań,

– samodzielnych doświadczeń,

b) Metody oglądowe

– obserwacja,

– pokaz,

c) Metody słowne

– pogadanki,

-wiersze, bajki i opowiadania,

– objaśnienia, instrukcje.

FORMY:

 1. praca z całą grupą,
 2. praca w zespołach,
 3. praca indywidualna.

             Założone działania zawarte w innowacji zostały zrealizowane według określonego harmonogramu miesięcznego:

 1. PAŹDZIERNIK: Jesienne porządki w ogrodzie
 2. LISTOPAD: Dynia i rodzina
 3. GRUDZIEŃ: Owocowy zawrót głowy
 4. STYCZEŃ: Czysta woda zdrowia doda
 5. LUTY: R jak ryba
 6. MARZEC: W krainie przypraw i ziół
 7. KWIECIEŃ: Zasiali górale owies
 8. MAJ: Po co hodujemy zwierzęta?
 9. CZERWIEC: Sałatkowy zawrót głowy