Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

OGŁOSZENIE DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SŁAWNIE OGŁASZA NABÓR NA ROK 2023/2024 Nabór odbędzie się w terminie od 01.03.2023 do 31.03.2023 Druki kart zgłoszeń można pobierać ze:

  1. Strony http:// zlobek.slawno.ibip.pl/
  2. Strony przedszkola / żłobka przedszkole4.slawno.pl
  3. W Żłobku Miejskim w Sławnie – hol
    Pobrane i wypełnione dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie do urny, znajdującej się w holu
    wejściowym placówki. Proszę o dokładne wypełnienie i podpisanie dokumentów.
    Serdecznie zaprasza

            

KRYTERIA NABORU DO

    ŻŁOBKA MIEJSKIEGO w SŁAWNIE

                na rok 2023/2024

 W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci:

1.Po ukończeniu pierwszego roku życia.

2.Mające rodzeństwo w Żłobku.

3.Rodzica pracującego, samotnie wychowującego

dziecko.

4.Rodzica / rodziców ze znacznym lub umiarkowanym

 orzeczeniem o niepełnosprawności.

5.Z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci),

  których oboje rodzice pracują.

6.Wychowujące się w rodzinach zastępczych.

7.Rodziców pracujących, których dziecko wymaga

  zapewnienia opieki w Żłobku co najmniej przez

  7 godzin dziennie.

W przypadku, gdy liczba dzieci spełniających kryteria  jest większa niż  liczba miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność  złożenia  kart zgłoszeń dziecka .