Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

DZIEŃ ZIEMNIAKA 2023

GRUPA DZIECI NA TLE NAPISU DZIEŃ ZIEMNIAKA

FOT. E.W.