Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

REKRUTACJA 2024/2025

                                        INFORMACJA

Dotyczy: pobierania i składania dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2024/2025.

 Wniosek wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze stron:

Przedszkole nr 4

lub  w placówce

Pobrane i  wypełnione dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie do dyrektora przedszkola. Dokumenty złożone omyłkowo zostaną odesłane do adresata. Dokumenty powinny być dokładnie wypełnienie i podpisane.