Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE (ŚREDNIAKI)

Wrzesień 2022

 1. Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi  przedszkolu. Wspólne tworzenie kodeksu grupy. Wyrabianie nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 2. Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 3. Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach , dzielenie się zabawkami , równe traktowanie wszystkich kolegów.
 4. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.
 5. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
 1. Układanie krótkich zdań na podany temat.
 2. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 3. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu.
 4. Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną
 5. Wspomaganie dzieci w zdobywaniu umiejętności przedstawienia się – podania imienia  nazwiska oraz miejsca zamieszkania. Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
 6. Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
 7. Kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej.
 8. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy, kilku cech.
 9. Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
 10. Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
 11. Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
 12. Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
 13. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;