Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA GR.I – GRUDZIEŃ 2023

– poznanie zawodu listonosza,

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– wyrabianie postawy szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach,

– wdrażanie do słuchania utworów literackich,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– rozwijanie wyobraźni

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA LISTOPAD GR. II

  • kształtowanie postaw prozdrowotnych. 
  • zdobywanie informacji na temat owoców i warzyw.
  • poznanie skutków nadmiernego spożywania słodyczy
  • kształtowanie świadomości dbania o zęby
  • wyrabianie postawy opiekuńczej w stosunku do zwierząt. Poznawanie zwierząt domowych.
  • poznanie symboli narodowych: flaga,
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA GR. I – LISTOPAD 2023

– poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską,

– rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych,

– odróżnianie krajobrazu miasta i wsi,

– poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych,

– wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę,

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA GR III PAŹDZIERNIK

– Kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;

–   Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania,

Przeczytaj Więcej

Zamierzenia październik gr. II – średniaki

  • poznanie sylwety i przygód Krasnala Hałabały 

– poznanie wybranych gatunków drzew: dopasowywanie i rozróżnianie liści i owoców, wzbogacenie kącika przyrody o dary z parku i lasu

– grzyby jadalne i niejadalne; poznanie wybranych gatunków

– rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA GR. I – PAŹDZIERNIK 2023

– zapoznanie z postacią Krasnala Hałabały

– wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej w szczególności dbanie o higienę jamy ustnej

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

– rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw

– rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw

Przeczytaj Więcej