Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze GR III czerwiec 2024

ZAMIERZENIA GRUPA III

MAJ 2024

– kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną;

– wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości;

– uwrażliwianie na potrzeby i emocje innych;

– doskonalenie umiejętności: słuchania, wypowiadania się o własnej rodzinie;

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA MAJ ŚREDNIAKI

 • rozpoznawanie łąki wśród innych ekosystemów; las, pole, staw, rzeka,
 • dostrzeganie piękna majowej przyrody;
 • obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku;
 • zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla;
 • zabawy na świeżym powietrzu;
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą;
 • poznawanie nazw wybranych roślin zielnych;
 • zdobywanie wiadomości
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA MAJ – GR. I

– przypomnienie i utrwalenie polskich symboli narodowych

– utożsamianie się ze swoją ojczyzną

– kształtowanie postawy patriotycznej

– rozwijanie umiejętności motorycznych

– rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami

– rozwijanie umiejętności manualnych i sprawności fizycznej

– uwrażliwianie na otaczającą przyrodę

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA KWIECIEŃ – GR. I

– upowszechnianie i pogłębianie  wśród dzieci wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu

– kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem

– wprowadzenie pojęcia: teatr

– kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA GR. II KWIECIEŃ

 • upowszechnianie i pogłębianie  wśród dzieci wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu,

– kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem,

– wzbudzanie zainteresowania dzieci problemami osób dotkniętych autyzmem 

 –poznanie życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka, 

Przeczytaj Więcej

Zamierzenia Gr III Marzec 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE

GR III MARZEC 2024

 • rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa, utrwalanie poznanych liter, zapoznanie z literami: Z, z, u, U, c,C, j, J, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie analizy i syntezy wyrazów;
 • rozwijanie wiedzy ogólnej, zainteresowań,
Przeczytaj Więcej