Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA KWIECIEŃ – GR. I

– upowszechnianie i pogłębianie  wśród dzieci wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu

– kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem

– wprowadzenie pojęcia: teatr

– kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA GR. II KWIECIEŃ

 • upowszechnianie i pogłębianie  wśród dzieci wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu,

– kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem,

– wzbudzanie zainteresowania dzieci problemami osób dotkniętych autyzmem 

 –poznanie życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka, 

Przeczytaj Więcej

Zamierzenia Gr III Marzec 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE

GR III MARZEC 2024

 • rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa, utrwalanie poznanych liter, zapoznanie z literami: Z, z, u, U, c,C, j, J, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie analizy i syntezy wyrazów;
 • rozwijanie wiedzy ogólnej, zainteresowań,
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA MARZEC GR. II – średniaki

– kształcenie nawyku jazdy w kasku i w miejscach wyznaczonych dla rowerzystów i dzieci,

– zapoznanie z prawidłową budową roweru, z właściwym wyposażeniem i wyglądem rowerzysty (ubiór),

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • doskonalenie sprawności manualnej ręki wiodącej
 • prawidłowe posługiwanie się
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA MARZEC – GR. I

– rozwijanie zainteresowania książką

– wdrażanie do uważnego słuchania bajek

– rozpoznawanie i podawanie imion / nazw bohaterów znanych bajek

– odróżnianie dobra od zła

– zapoznanie z zasadami korzystania z książek

– kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia

Przeczytaj Więcej

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze GR III luty

ZAMIERZENIA LUTY 2024 – GR III

 • rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności tworzenia pytań
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie preorientacji zawodowej, wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami,
 • poznanie pracy przedstawicieli wybranych zawodów,
 • zapoznanie
Przeczytaj Więcej