Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Zamierzenia październik gr. II – średniaki

  • poznanie sylwety i przygód Krasnala Hałabały 

– poznanie wybranych gatunków drzew: dopasowywanie i rozróżnianie liści i owoców, wzbogacenie kącika przyrody o dary z parku i lasu

– grzyby jadalne i niejadalne; poznanie wybranych gatunków

– rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA GR. I – PAŹDZIERNIK 2023

– zapoznanie z postacią Krasnala Hałabały

– wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej w szczególności dbanie o higienę jamy ustnej

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

– rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw

– rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw

Przeczytaj Więcej

Zamierzenia wrzesień – gr. II ŚREDNIAKI

  • integracja grupy, poznanie imion kolegów, tworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,
  • wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie,
  • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali oraz ogrodzie przedszkolnym,
  • kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w zabawie;
  • przypomnienie zasad korzystania z
Przeczytaj Więcej

Wrzesień – starszaki

– wspólne tworzenie kontraktu – Zasady dobrego zachowania

– przypominanie zasad obowiązujących w przedszkolu

– rozwijanie mowy

– kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania

– rozwijanie sprawności manualnych

– poszerzanie wiadomości o Polsce

– wprowadzanie wyrazów do globalnego czytania

– rozwijanie

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA GR. I – WRZESIEŃ 2023

– wdrożenie do funkcjonowania w przedszkolu,

– nawiązywanie relacji rówieśniczych,

– poznanie imion dzieci w grupie,

– wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie,

– dbałości o inne osoby w grupie,

– wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA gr.III- czerwiec

–  Udział dzieci w wyjazdowej wycieczce z okazji Dnia Dziecka, zabawach zorganizowanych w ogrodzie przedszkolnym ( okazywanie radości w sposób kontrolowany, panowanie nad emocjami, przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo swoje i innych, umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej);

– Prawa i

Przeczytaj Więcej