Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

KWIECIEŃ -zamierzenia gr. III

– Obchody Światowego Dnia Autyzmu i niebieskich IGRZYSKACH;

– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań, wierszy dotyczących Wielkanocy- doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się;

– Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami Wielkanocnymi; utrwalanie nazw świątecznych potraw; udział w przygotowaniu dekoracji i

Przeczytaj Więcej

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – Marzec grupa II

  • przybliżenie wiadomości na temat teatru
  • zapoznanie z teatrzykiem cieni
  • zachęcenie do zabawy w teatr – dowolnych i zorganizowanych
  • rozwijanie sprawności manualnych
  • rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych
  • poznawanie oznak wiosny
  • poszerzanie
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA MARZEC gr.III

– Przybliżenie dzieciom pracy przedstawicieli różnych zawodów oraz osób w najbliższym otoczeniu dziecka (identyfikowanie czynności zawodowych  pracowników przedszkola, rodziców, osób zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku);

– Odkrywanie różnych ról zawodowych w zabawach, określanie i uzasadnianie wymarzonych zawodów; udział

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA- LUTY GR. III

– Wykorzystanie narządów zmysłów do zabaw badawczych , prawidłowe ich określanie i rozróżnianie; wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą zmysłów;

–  Zimowe zabawy- rozmowy na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw i aktywności na śniegu;  zimowe dyscypliny sportowe; zabawy badawcze

Przeczytaj Więcej

Zamierzenia -Luty 2023 ŚREDNIAKI

  • utrwalanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA -STYCZEŃ GR.III

– Powitanie Nowego Roku- rozpoznawanie pór roku i miesięcy po opisie słownym i wyróżnianie ich charakterystycznych cech; poszerzenie wiadomości o stałym następstwie i powtarzalności pór roku, miesięcy, dni  tygodnia;

–  Rozwijanie zainteresowania Karnawałem i tradycjami z nim

Przeczytaj Więcej