Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA -STYCZEŃ GR.III

– Powitanie Nowego Roku- rozpoznawanie pór roku i miesięcy po opisie słownym i wyróżnianie ich charakterystycznych cech; poszerzenie wiadomości o stałym następstwie i powtarzalności pór roku, miesięcy, dni  tygodnia;

–  Rozwijanie zainteresowania Karnawałem i tradycjami z nim związanymi;

 – Organizacja i udział w  Balu Karnawałowym- integracja, współdziałanie w zabawach tanecznych z innymi dziećmi;

 – Rozwijanie aktywności badawczej, wyjaśnienie znaczenia „drzewo genealogiczne”, rozmowy na temat swoich rodzin- jej członków, pełnionych ról społecznych, okazywanie szacunku osobom starszym;

 – Przygotowanie uroczystości dla Babci i Dziadka- prezentowanie swoich umiejętności w czasie występu dla zaproszonych gości, wykonanie upominków;

– Przybliżanie nazw mass mediów;  Poszerzenie informacji na temat komputera oraz innych urządzeń z nim połączonych;

 –  Bezpieczni w sieci- poznanie korzyści i zagrożeń związanych z internetem;

 – „ Czyste powietrze wokół nas”- udział w realizacji programu profilaktycznego  mającego na celu wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą przy nich papierosy; kształtowania postaw antynikotynowych;

– Rozwijanie mowy w czasie analizowanych opowiadań, wierszy;

– Usprawnianie narządów mowy podczas ćwiczeń artykulacyjnych;

– Budzenie zainteresowania literami; ćwiczenia słuchu fonematycznego, poznawanie nowych liter- R,r; S,s; N,n:

–  Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów; określanie położenia obiektów na płaszczyźnie ( kratownica);

– Wprowadzanie dodawania jako przybywania- zapoznanie z graficznym znakiem dodawania; odkrywanie zapisu cyfrowego liczb-7,8;

– Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni;

– Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej;