Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA- LUTY GR. III

– Wykorzystanie narządów zmysłów do zabaw badawczych , prawidłowe ich określanie i rozróżnianie; wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą zmysłów;

–  Zimowe zabawy- rozmowy na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw i aktywności na śniegu;  zimowe dyscypliny sportowe; zabawy badawcze

– Zapoznanie z różnymi rodzajami termometrów

-Udział w ćwiczeniach dźwiękonaśladowczych i usprawniających narządy artykulacyjne;

– Odkrywanie nowej litery- B,b; W,w ; ćwiczenia w czytaniu sylab, prostych wyrazów i zdań; rozwijanie słuchu fonematycznego;

– Rozwijanie umiejętności liczenia, zabawy z liczbą i cyfrą 7,

– Nauka rozwiązywania zadań tekstowych;

– Udział w zabawach z grupowaniem i kodowaniem;

-Usprawnianie ręki wiodącej przy pracach plastycznych i ćwiczeniach grafomotorycznych;

– Zabawy muzyczne i słuchowe z instrumentami doskonalące poczucie rytmu (metodą Batii Strauss );

– Utrwalenie zasad warunkujących bezpieczny wypoczynek  w czasie ferii zimowych, udział w proponowanych zajęciach i zabawach:

a)  realizacja zadań z programu edukacyjnego: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”; edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla środowiska; działań proekologicznych, zdrowego odżywiania i motywowania do dbałości o sprawność fizyczną;

 b) „EkoEksperymentarium” – realizacja projektu, który uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci i dorosłych w formie gry komputerowej z całą grupą ( przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej); zachcenie dzieci do wspólnej zabawy i gry w domu z rodzicami;