Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

KWIECIEŃ -zamierzenia gr. III

– Obchody Światowego Dnia Autyzmu i niebieskich IGRZYSKACH;

– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań, wierszy dotyczących Wielkanocy- doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się;

– Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami Wielkanocnymi; utrwalanie nazw świątecznych potraw; udział w przygotowaniu dekoracji i ozdób;

– Poznawanie przestrzeni kosmicznej- postać Mikołaja Kopernika, obserwacje nieboskłonu, planety Układu Słonecznego, ciekawostki na temat Księżyca;

 – Uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego prawidłowe funkcjonowanie; przybliżenie dobrodziejstw, jakie daje nam planeta Ziemia, a także ukazanie niebezpieczeństw jej zagrażających.

– Wzbogacanie wiedzy na temat teatru oraz zawodu aktora; utrwalanie zasad odpowiedniego zachowania w czasie przedstawienia; Nabywanie odwagi w występie na dużej scenie- występ w SDK z okazji Przeglądu Teatralnego; przygotowanie się do grupowych Dni Teatru;

– Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej- utrwalenie ważnych informacji dotyczących naszego kraju- symbole, ważniejsze miasta, legendy, stroje ludowe;

– Rozwijanie poczucia przynależności do swojego miejsca zamieszkania: ważniejsze zabytki, herb; organizacja wycieczek tematycznych.

– Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej; poznawanie liter- „ J,j; Ł,ł; F,f; H,h”

– Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wykorzystywanie ćwiczeń orientacji przestrzennej w grach i zabawach ; kodowanie;

– Doskonalenie liczenia w aspekcie kardynalnym i porządkowym; zabawa z liczbą i cyfrą :9, 10;

– Radość z zabaw i spacerów na świeżym powietrzu, dostrzeganie zmian w wyglądzie roślin, zachowaniu zwierząt;

– Nauka piosenek tematycznie związanych z planowanych przedstawieniem„ Urodziny Krasnala Hałabały”

– Doskonalenie koordynacji ruchowej i poczucia rytmu w czasie tańca- doskonalenie kroków polki i krakowiaka;

– Wyrabianie umiejętności wykorzystania przyborów podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych; rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej;