Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA LISTOPAD GR. II

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych. 
 • zdobywanie informacji na temat owoców i warzyw.
 • poznanie skutków nadmiernego spożywania słodyczy
 • kształtowanie świadomości dbania o zęby
 • wyrabianie postawy opiekuńczej w stosunku do zwierząt. Poznawanie zwierząt domowych.
 • poznanie symboli narodowych: flaga, godł
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób, w tym praw i obowiązków wynikających z przynależności do społeczności lokalnej
 •  kształtowanie tożsamości narodowej przez ukazanie największych miast Polski,
 •  kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna)
 •  kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka

rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.

• Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.
• Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.