Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA II – X 2022

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK 2022

GRRUPA II – ŚREDNIAKI

  1. Przestrzeganie kodeksu grupy. Dalsza praca nad wyrabianiem nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
  2. Integrowanie się z grupą rówieśniczą w zabawach.
  3. Wdrażanie do zgodnej zabawy w
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA LISTOPAD – STARSZAKI

– Kształtowanie w dzieciach postawy dbania o swoje zdrowie- znaczenie aktywności fizycznej, odpowiedniego odżywiania i higieny osobistej; ciekawostki związane z zawodem lekarza, organizacja kącika tematycznego;

– Doskonalenie prawidłowego mycia zębów- spotkanie z panią pielęgniarką( ćwiczenia praktyczne);

– Poznanie cyklu

Przeczytaj Więcej

PAŹDZIERNIK 2022-STARSZAKI

– Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym, wdrażanie do samodzielności; utrwalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo;

– Uczestnictwo w obchodach Święta Krasnala Hałabały- poznawanie przygód z książki autorstwa L. Krzemienieckiej, znaczenie postaci krasnala, logo placówki;

– Obserwowanie zmian zachodzących w

Przeczytaj Więcej

WRZESIEŃ 2022- STARSZAKI

 – Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach z nauczycielem i innymi dziećmi, budowanie poczucia przynależności do grupy;

– Udział w opracowaniu wspólnego Kodeksu Przedszkolaka oraz systemu kar i nagród;

– Integrowanie grupy,  przypomnienie lub poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych i ich

Przeczytaj Więcej