Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – Marzec grupa II

 • przybliżenie wiadomości na temat teatru
 • zapoznanie z teatrzykiem cieni
 • zachęcenie do zabawy w teatr – dowolnych i zorganizowanych
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych
 • poznawanie oznak wiosny
 • poszerzanie wiadomości przyrodniczych o nazwy pierwszych wiosennych kwiatów: żonkil, krokus, przebiśnieg, tulipan
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • zwracanie uwagi na kaprysy pogody w marcu
 • zapoznanie dzieci ze znaczeniem wiosennego przysłowia „W marcu jak w garncu”
 • poznanie pracy ogrodnika
 • wdrażanie do utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu
 • układanie historyjek obrazkowych
 • zachęcenie do czynnego udziału w sianiu i sadzeniu roślin w kąciku przyrody, oraz ich pielęgnowania
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie), rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
 • poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • zachęcanie do wspólnego działania
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,