Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA GR. I – PAŹDZIERNIK 2023

– zapoznanie z postacią Krasnala Hałabały

– wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej w szczególności dbanie o higienę jamy ustnej

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

– rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw

– rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw

– posługiwanie się określeniami: twardy, miękki

– poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów

– wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania

– usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną

– poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców

– układanie kompozycji z materiału przyrodniczego

– tworzenie rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych

– wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

– zebranie eksponatów do kącika przyrodniczego

– rozumienie konieczności dostosowania ubioru

do warunków atmosferycznych

– rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby