Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA GR. I – LISTOPAD 2023

– poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską,

– rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych,

– odróżnianie krajobrazu miasta i wsi,

– poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych,

– wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę,

– poznanie części ciała,

– poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości

– poznanie nazw różnych aktywności fizycznych,

– poznanie zawodu listonosza,

– wyrabianie postawy szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach,

– poznanie funkcji i wyglądu telefonu stacjonarnego i smartfona,

– rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość,

– kształtowanie umiejętności odwzorowywania,

– wdrażanie do słuchania utworów literackich,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej,