Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA GR.I – GRUDZIEŃ 2023

– poznanie zawodu listonosza,

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– wyrabianie postawy szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach,

– wdrażanie do słuchania utworów literackich,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– rozwijanie wyobraźni i umiejętności konstrukcyjnych,

– rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość,

– poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,                                       

 – zachęcanie do pomagania rodzicom                                                               

– poznanie potraw wieczerzy wigilijnej,

– poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych,                                                                                   

– rozwijanie sprawności manualnej,                                                              

– zachęcanie do życzliwości wobec siebie                                                                                

– poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów,                                                     

– poznanie funkcji zegara,

– poznanie zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego,                                

– poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy,                                                                  

– dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy,                                                                   

– zapoznanie z nazwami dni tygodnia,                                                                                                          

– poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,