Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

ZAMIERZENIA STYCZEŃ – GR. I

– poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy

– dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy

– poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności

– utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA STYCZEŃ – GR.II ( średniaki)

 • poznanie zimowych  dyscyplin sportowych
 • rozumienie  wpływu aktywności fizycznej, hartowania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika – nazwy zimowych dyscyplin sportowych, nazwy odzieży sportowej)
 • poznanie zasad bezpiecznej zabawy zimą, 
 • poznanie zagrożeń płynących z niewłaściwego zachowania na
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA STYCZEŃ STARSZAKI

– rozwijanie mowy, zapoznanie z nazwami miesięcy, utrwalenie nazw i cech charakterystycznych pór roku, utrwalanie nazw dni tygodnia,

– rozwiązywanie zagadek słownych, rozwijanie myślenia logicznego,

– poznanie urządzeń służących do pomiaru czasu dawniej i dziś,

– odczytywanie godzin na

Przeczytaj Więcej

Zamierzenia gr III grudzień

 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: l, L, y, Y, r, R,
 • poznanie tradycji związanych z obchodzeniem Mikołajek i Świąt w różnych krajach,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • obserwowanie pogody, rozbudzanie
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA GR. II – GRUDZIEŃ

 • poznanie stroju górnika, legendy śląskiej oraz stroju śląskiego
 • zapoznanie z procesem powstania węgla oraz jego przetwarzaniem.
 • poznawanie wybranych zwierząt – dinozaurów,
 • kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia 
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich,
 • tworzenie wzajemnych
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA GR.I – GRUDZIEŃ 2023

– poznanie zawodu listonosza,

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– wyrabianie postawy szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach,

– wdrażanie do słuchania utworów literackich,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– rozwijanie wyobraźni

Przeczytaj Więcej