Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały, Żłobek Miejski w Sławnie

Zamierzenia -Luty 2023 ŚREDNIAKI

  • utrwalanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA -STYCZEŃ GR.III

– Powitanie Nowego Roku- rozpoznawanie pór roku i miesięcy po opisie słownym i wyróżnianie ich charakterystycznych cech; poszerzenie wiadomości o stałym następstwie i powtarzalności pór roku, miesięcy, dni  tygodnia;

–  Rozwijanie zainteresowania Karnawałem i tradycjami z nim

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA – ŚREDNIAKI STYCZEŃ 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GR II

STYCZEŃ 2023

– Dostrzeganie konieczności pomagania innym;

– Określanie i spostrzeganie płynącego czasu;

– Wzmacnianie więzi rodzinnych;

– Budzenie szacunku do osób starszych;

– Kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy

Przeczytaj Więcej

Zamierzenia Grudzień 2022 – Średniaki

GRUDZIEŃ

  • poznanie obyczajów świątecznych;
  • rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji
Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA GRUDZIEŃ 2022-GR.III

– Poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń elektrycznych; uwrażliwianie dzieci na bezpieczne obchodzenie się z prądem; odnawialne źródła energii;

– Przeżywanie nastroju oczekiwania na spotkanie z Mikołajem- rozwijanie umiejętności określania swoich marzeń i pragnień, uwrażliwienie dzieci na konieczność pomagania innym;

Przeczytaj Więcej

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA II – XI 2022

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

LISTOPAD 2022

GRUPA II – ŚREDNIAKI

• usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni,

  • rozbudzenie szacunku i miłości do naszej ojczyzny,
  • kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej,
  • rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski,
  • budzenie uczucia
Przeczytaj Więcej